Interessante en wetenswaardige websites :

 

In willekeurige volgorde en over meerdere pagina’s verdeeld :


https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/Website/Opleiding%20en%20onderzoek/Wetenschap/Focus%207%20(web).pdf

Pagina 6 : Obesity Lifestyle Intervention Centre (OLIC) zet de standaard
Edgar van Mil, kinderarts-endocrinoloog


http://www.basictrial.nl/

Edgar van Mil neemt deel aan onderzoek naar de operatieve behandeling van overgewicht bij jongeren.
Het doel van de site is het informeren van (mogelijke) patiënten en verwijzende artsen.


www.kinderobesitas.com

Een openhartig verhaal van een gezin waarin het overgewicht op doeltreffende wijze is aangepakt gecombineerd met praktische tips en nuttige links.


www.ariannestruik.com

Klinisch psycholoog en co-auteur van het boek ‘Overgewicht en Obesitas bij Kinderen’.


www.cardiometabool.nl

Een instrument om de hulpverlener te helpen de behandeling van  bepaalde cardiometabole aandoeningen integraal op te pakken.


www.worldobesity.org

De officiële (Engelstalige) site van de IASO (International Association for the Study of Obesity)


www.partnerschapovergewicht.nl

Edgar van Mil is als partnervertegenwoordiger van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde verbonden aan het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON).In PON werken zorgverleners en patiëntenorganisaties samen aan het verbeteren van de zorg voor mensen met overgewicht en obesitas. Ter verbetering van de verbinding tussen preventie en zorg, heeft het ministerie van VWS het PON de opdracht gegeven om gemeenten te ondersteunen bij het lokaal realiseren van een passende, toegankelijke en een effectieve ketenaanpak voor kinderen (0-19 jaar) met overgewicht of obesitas en hun ouders.


www.olic.nl

Sinds zijn komst in het Jeroen Bosch Ziekenhuis bouwt Edgar Van Mil lokaal aan een samenwerkingsverband tussen alle betrokken partijen in de regio ‘s-Hertogenbosch om een integrale aanpak van overgewicht en obesitas bij kinderen via het gezin vorm te geven. Het Obesity Lifestyle Intervention Centre speelt in op de groeiende bedreiging die overgewicht en obesitas vormen in onze samenleving. OLIC zet zich in voor de strijd tegen kinderovergewicht en -obesitas en bestaat uit drie onderdelen: het OLIC Medisch Centrum, het OLIC Innovatie Centrum en het OLIC Kennis Centrum.


Terug naar boven