”Overgewicht en obesitas bij kinderen:
Wat te zien, te denken en te doen? ”

De professionele aanpak van een veelvoorkomend probleem.

 

De eerstkomende workshop door Edgar van Mil en Arianne Struik is op 12 januari 2017 !

Doelgroep

Iedereen die werkt met kinderen met overgewicht en obesitas en behoefte heeft aan een visie op de aanpak hiervan zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, huisartsen, diëtisten, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, kinderartsen, psychologen, psychotherapeuten, pedagogen en systeemtherapeuten.

Inhoud

In de media is wekelijks aandacht voor overgewicht bij kinderen en men wordt bedolven met adviezen, diëten en manieren om overgewicht aan te pakken. Van de jeugdgezondheidszorg en de huisarts wordt in toenemende mate de spilfunctie in de netwerkzorg rondom het kind met overgewicht verwacht. Maar wat is er nu eigenlijk wetenschappelijk onderbouwd? En hoe kan men beoordelen wat bruikbare interventies zijn en wat niet? Het boek Overgewicht en obesitas bij kinderen van Edgar van Mil, kinderarts-endocrinoloog en Arianne Struik, ontwikkelingspsycholoog-systeemtherapeut dat 5 maart 2015 is verschenen en bij de workshop wordt uitgereikt geeft hier een antwoord op.

In deze workshop presenteren de auteurs een visie op de aanpak van overgewicht en obesitas die is gebaseerd op de wetenschappelijke kennis en ervaring van de kindergeneeskunde, endocrinologie en de psychologie en psychotrauma. In deze workshop wordt uitgelegd welke basale mechanismen vanuit die invalshoeken ten grondslag liggen aan het ontstaan en in stand houden van overgewicht bij kinderen. Inzicht in deze basale mechanismen is een noodzakelijke basis voor interventies en toepassingen voor deze doelgroep. Deze basis maakt het vervolgens eenvoudiger om de interventies vanuit de diverse disciplines op elkaar te laten aansluiten. Geen eenheidsworst, geen lappendeken maar maatwerk voor het kind en het systeem.

Er wordt aandacht besteed aan de lichamelijke en psychische oorzaken en gevolgen van overgewicht en obesitas op de lange termijn. Verschillende in stand houdende factoren zoals voeding en gebrek aan beweging, maar ook pesten, zelfbeeld, opvoeding, systeempatronen, gewoonten van ouders en psychiatrische problemen worden behandeld. Daarnaast wordt die kennis vertaald in bruikbare tips en richtlijnen om kinderen met overgewicht of obesitas te helpen om weer gezond te worden. Er wordt een kapstok aangeboden (assessment tool) om de factoren die van invloed zijn op het kind en het systeem te analyseren.

Eén van de belangrijkste uitgangspunten is de ouders en het kind zelf de regie te geven over de keuzes die er gemaakt kunnen worden. Door hen zelf voor te lichten in begrijpelijke taal kunnen ouders en kind met hulp een plan maken dat bij hen past. Dat geeft hen de regie en gevoel van controle over hun leven en dat van hun kind. Daarnaast is het belangrijk dat de verandering van leefstijl leuk is en vol te houden en dat ze leren genieten. De combinatie van de kennis over het lichaam en de geest maakt deze workshop uniek en zeer bruikbaar bij de aanpak van overgewicht en obesitas bij kinderen.

Trainers

Dr. E. van Mil, kinderarts-endocrinoloog werkzaam in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, gepromoveerd op kinderobesitas is internationaal een specialist op het gebied van obesitas bij kinderen. Van Mil was voorzitter van de werkgroep Childhood Obesity binnen de European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE). Daarnaast vertegenwoordigt hij de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde in het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON). Hij is initiatiefnemer van het Obesity Lifestyle Intervention Centre (OLIC) in ’s-Hertogenbosch, een centrum dat inspeelt op de groeiende bedreiging die overgewicht en obesitas vormen in onze samenleving.

A. Struik, ontwikkelingspsycholoog/systeemtherapeut, sinds 1994 werkzaam in de kinder- en jeugdpsychiatrie en internationaal expert op het gebied van de emotionele ontwikkeling en traumatisering van kinderen en het systeem gericht werken met deze gezinnen en hun netwerk. Zij is auteur van onder andere: Slapende honden? Wakker maken! (Struik, 2010).

Accredatie

VGCT(5 punten), ABC1(6 punten), Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals(6 punten), Jeugdartsen (6 punten), Verpleegkundig Specialist(6 punten), BAMW (5,7punten), EADV(5,4,2 punten), NVK(6 punten), NVRG(3 punten), NVvPO(6 punten), Fysiotherapeuten(6 punten), Diëtisten(5,5 punten).

 

Programma :  
Datum en tijd :
Locatie :
Kosten :
Deelname :  
12 januari 2017 flyer (PDF download)
Donderdag 12 januari, 09:30-16:30 uur
‘De Amershof’ in Amersfoort.
325 euro inclusief boek en lunch.
12 januari 2017 online aanmeldformulier

 


Er is een beperkt aantal plaatsen. Uw deelname is pas geldig als u betaald heeft op ABN te Vught NL12ABNA0409080772, t.n.v. Struik met vermelding van datum van de workshop en uw naam.

Annuleringsvoorwaarden: Bij annulering binnen 6 weken voor de workshop krijgt u het volledige bedrag teruggestort. Van 6 weken tot en met 2 weken krijgt u de helft teruggestort. Binnen 14 dagen vindt geen teruggave plaats. Annulering kan uitsluitend per e-mail: edgarvanmil@hotmail.com

Terug naar boven