Lidmaatschappen van Edgar van Mil

 

Vanaf 2014 :

Vicevoorzitter werkgroep van de Richtlijn basisdiagnostiek cardiovasculair risicomanagement en behandeling van hypertensie bij kinderen met obesitas. De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS)

Lid werkgroep patiëntprofielen obesitas van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF)

Vanaf 2007 :

Chairman of the ESPE Obesity Club (EOC)

Gedeeld voorzitter Werkgroep Obese Kinderen van de Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde (NVK)

Partnervertegenwoordiger namens NVK in Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) namens, initiatief Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Vanaf 2006 :

European Society of Pediatric Endocrinology (ESPE)

International Society of Paediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD)

1997 :

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), sectie Kinderendocrinologie

1996 – 2005 :

European Childhood Obesity Group (ECOG)

Vanaf 1995 :

International Association for the Study of Obesity (IASO)

Terug naar boven