voorzijde boekomslag

''Overgewicht en Obesitas bij Kinderen, verder kijken dan de kilo’s'' geschreven door Edgar van Mil en Arianne Struik.


ISBN 9789089534262 | paperback | 288 p. | 21 x 16 cm
2015 | 1e druk | Uitgeverij Boom | € 29,95

 

Over overgewicht bij kinderen heeft iedereen wel een mening. Kinderen, ouders en hulpverleners proberen van alles en raken gefrustreerd. Bovendien scheppen alle, soms tegenstrijdige, adviezen verwarring. Is aan overgewicht bij kinderen eigenlijk wel iets te doen? Wat is er waar van alles wat er in de media wordt beweerd? Wat is goed voor het kind? Wat is de rol van ouders?

Overgewicht is meestal geen ziekte, maar een normale reactie van het lichaam op een abnormale omgeving. Overgewicht en obesitas ontstaan door aanleg, leefstijl en omgevingsinvloeden. De mechanismen die van belang zijn bij overgewicht hebben vaak al hun oorsprong in de vroege kinderjaren. Lichamelijke en psychische factoren spelen beide een rol, maar ze zijn ook zo met elkaar verweven dat ze niet los van elkaar kunnen worden gezien of aangepakt. Simpelweg diëten is niet de oplossing en maakt het probleem vaak zelfs erger. Een streng dieet leidt tot een natuurlijke tegenreactie van het lichaam, wat vaak een reden is dat afvallen niet lukt. Ook lichaamsbeweging is een factor van belang. Daarnaast worden medische oorzaken beschreven. Maar ook psychische klachten kunnen een factor zijn in het ontstaan van overgewicht.

Edgar van Mil

Als kinderarts-endocrinoloog is Edgar van Mil verbonden aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch, alwaar hij initiatiefnemer is van het Obesity Lifestyle Intervention Centre (OLIC), een centrum voor innovatieve samenwerking tussen zorg, overheid en bedrijfsleven. Al bijna 25 jaar is hij actief in wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg en zet hij zich in voor een betere diagnostiek en behandeling voor kinderen met overgewicht.
De mechanismen die ten grondslag liggen aan het ontstaan van overgewicht hebben vaak al hun oorsprong in de vroege kinderjaren. Deze ontstaansmechanismen zijn zowel van lichamelijke als psychische aard. De combinatie van kennis op het gebied van zowel humane biologie, kindergeneeskunde, neuro-endocrinologie en inspanningsgeneeskunde maken dat Edgar op relatief eenvoudige wijze complexe processen in de ontwikkeling van het kind weet neer te zetten.

Arianne Struik

Als ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut en specialist op het gebied van emotionele problematiek, stressregulatie, trauma en hechting bij kinderen heeft Arianne Struik kennis over en ervaring met de psychische en gezinsfactoren. Ze was programmaleider emotionele stoornissen aan het kinder- en jeugdpsychiatrisch centrum Herlaarhof te Vught toen ze aldaar de aandacht vestigde op de toenemende mate van overgewicht bij specifieke groep kinderen. De lichamelijke en psychische factoren spelen niet alleen beide een rol, maar zijn ook zo met elkaar verweven dat ze niet los van elkaar kunnen worden gezien of aangepakt.

Unieke aanpak

Samen met Edgar van Mil werd een unieke aanpak ontwikkeld waarin de lichamelijke en geestelijke aspecten van overgewicht bij kinderen geïntegreerd aan bod komen en kind en ouder centraal komen te staan. Deze geïntegreerde aanpak maakt dit boek zo uniek. De wetenschappelijke kennis over overgewicht bij kinderen op lichamelijk en psychisch gebied is vervolgens in begrijpelijke taal beschreven en vertaald naar een praktische, laagdrempelige aanpak voor professionals, maar ook voor ouders zelf. En daar is grote behoefte aan.
De professionele houding van de zorgverlener komt ook in het boek aan de orde. Te lang dacht men dat mensen met overgewicht gewoonweg een gebrek aan discipline hadden en sprak men hen belerend toe, vaak met een averechts effect.
Ouders en kind hebben een steunende, respectvolle professional nodig, die de regie overlaat aan de ouders. Maar ook aan het kind, want het kind krijgt een centrale rol in deze aanpak. Samen met de professional zoeken ouders en kind naar een aanpak die past bij het gezin. Het belangrijkste doel van de aanpak is het beperken van de gezondheidsrisico’s en ervoor zorgen dat het kind lekker in zijn vel komt te zitten. En de weg ernaartoe is geen strijd en niet afzien, maar een uitdaging waar je van kunt genieten.

Het boek

Overgewicht en obesitas bij kinderen beschrijft de huidige stand van zaken op medisch en psychologisch vlak. Voor het eerst wordt vanuit deze geïntegreerde visie de wetenschappelijke kennis over overgewicht bij kinderen beschreven. De praktische, laagdrempelige aanpak, in begrijpelijke taal en met vele praktijkvoorbeelden, biedt een leidraad in het woud van zorg en preventie en maakt maatwerk mogelijk.
Dit boek voorziet professionals van de algemene basiskennis en hulpmiddelen om zelf aan de slag te gaan met kinderen en hun gezinnen, maar ook te kunnen bepalen wanneer het verstandig is een kind door te verwijzen. Eveneens is het een bron van specialistische kennis voor professionals, zoals kinderartsen, verpleegkundig specialisten, psychologen, psychiaters en systeemtherapeuten in de tweede en derde lijn. Wij zijn ervan overtuigd dat het mogelijk is om overgewicht bij kinderen succesvol aan te pakken en dat dit niet ingewikkeld hoeft te zijn. In veel situaties zijn geen gespecialiseerde artsen of psychologen nodig en kunnen ouders en kinderen veel zelf, mits ze goed worden geïnformeerd. Daarvoor is dit boek in de eerste plaats bedoeld.

Daarnaast is het een nuttig naslagwerk voor het gezin zelf. Met de gratis verkrijgbare assessmenttools en werkbladen kunnen professionals in het zorgteam ouders en kinderen ondersteunen om de regie te krijgen over hun leefstijl.

 

Terug naar boven