Edgar van Mil is kinderarts-endocrinoloog en gespecialiseerd in hormonale ziekten, diabetes, groeistoornissen en obesitas.
Hij is werkzaam in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ‘s-Hertogenbosch.

 

Sinds zijn komst in het Jeroen Bosch Ziekenhuis bouwt Edgar Van Mil lokaal aan een samenwerkingsverband tussen alle betrokken partijen in de regio ‘s-Hertogenbosch om een integrale aanpak van overgewicht en obesitas bij kinderen via het gezin vorm te geven. Hij is initiatiefnemer van het Obesity Lifestyle Intervention Centre (OLIC), een centrum dat inspeelt  op de groeiende bedreiging die overgewicht en obesitas vormen in onze samenleving. OLIC zet zich in voor de aanpak van overgewicht en obesitas bij kinderen en bestaat uit drie onderdelen: het OLIC Medisch Centrum, het OLIC Innovatie Centrum en het OLIC Kennis Centrum.

Eind 2014 heeft OLIC’s succesvolle wijkgerichte ketenaanpak van overgewicht bij kinderen geresulteerd in het behalen van een innovatieprijs, de titel een van de meest aansprekende voorbeeld van projecten gefinancierd door ZonMW, en de start van een proeftuin ‘ketenaanpak overgewicht bij kinderen’ met als doel een instrumenten aan te leveren om ketenzorg ook in andere gemeenten mogelijk te maken. In deze proeftuin wordt OLIC, mede door subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport, uitgedaagd om samen met de GGD Hart voor Brabant en de gemeente ‘s-Hertogenbosch ‘best practices‘ te leveren voor alle partners binnen de ketens van Nederland.
Inmiddels worden kinderen uit heel Nederland verwezen naar dit centrum en is sinds 2018 nu ook officieel het eerste STZ expertise centrum voor kinderen met obesitas. STZ staat voor Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (www.stz.nl), ook wel de grotere opleidingsziekenhuizen van Nederland die ieder hun eigen expertises hebben.

Samen met Arianne Struik is Edgar auteur van het boek ‘Overgewicht en Obesitas bij Kinderen‘. Voor het eerst wordt vanuit deze geïntegreerde visie de wetenschappelijke kennis over overgewicht bij kinderen beschreven. De praktische, laagdrempelige aanpak, in begrijpelijke taal en met vele praktijkvoorbeelden, biedt een leidraad in het woud van zorg en preventie en maakt maatwerk mogelijk.
Het boek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het concept landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht (https://www.c4o-proeftuinen.nl/over-proeftuinen/model-ketenaanpak)

Edgar is tevens als partnervertegenwoordiger van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde verbonden aan het Partnerschap Overgewicht Nederland (PONen als gedeeld voorzitter nauw betrokken bij de nieuwe richtlijn voor ernstige obesitas bij kinderen.

 

Terug naar boven