Het project Ketenaanpak overgewicht voor kinderen van 4 tot 12 jaar heeft de Innovatieprijs van de Stichting Godshuizen gewonnen. Deze prijs werd in ontvangst genomen door kinderarts Edgar van Mil (JBZ) uit handen van prof. mr. dr. J.P. Balkende.

De prijs is een enorme waardering voor de verschillende partners die deelnemen aan het project. De basisschool, de jeugdgezondheidszorg, de huisartsen en de kinderartsen zijn met elkaar een nieuwe wijze van samenwerken aangegaan. Dit omdat zich steeds dezelfde knelpunten voor deden bij het motiveren en toe leiden naar passend aanbod van kinderen en gezinnen met overgewicht. Alle betrokken partners zijn erg enthousiast over dit project en geven aan dat nu meer kinderen en gezinnen de juiste hulp en begeleiding krijgen.

Er waren drie genomineerden die zich met een filmpje konden profileren. Bekijk het promotiefilmpje van het project Ketenaanpak overgewicht ‘s-Hertogenbosch.

De ketenaanpak is tot stand gekomen in opdracht van Irene Koster van gemeente ’s-Hertogenbosch. Marian Sijben, programmamanager OLIC (onderdeel van JBZ) heeft de regiefunctie uitgevoerd. De uitvoering heeft plaatsgevonden in samenwerking met GGD Hart van Brabant, Gezondheidscentrum Noord en basisschool De Duizendpoot.

Lekker in je vel

140626 Uitreiking GODSHUIZEN innovatieprijsHet JBZ, de gemeente ’s-Hertogenbosch en zorgverzekeraar CZ boden in 2010 de gelegenheid om een onderzoek te starten naar het inzetten van een groepscoach als instrument om de leefstijl van het kind met obesitas te verbeteren. Dit project, bekend onder de naam Lekker in je Vel, is een programma voor kinderen met obesitas waaraan een effectiviteitstudie is verbonden. Op basis van dit project is zichtbaar geworden hoe lastig het was geschikte deelnemers te vinden als de ketensamenwerking niet goed op orde is. Diverse partijen binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben de handen ineen geslagen om tot een goede ketenzorg te komen. De bijdrage en zorg is van de 0e tot de 3e lijn geborgd. Scholen, sportleerkrachten, GGD, gezondheidscentra, maatschappelijke partners, huisartsen en kinderartsen hebben ieder hun eigen rol in de ketensamenwerking gekregen. Zij zijn hierin gefaciliteerd. Er is gebruik gemaakt van bestaande structuren zodat het doorvoeren van veranderingen werd ervaren als kleine stappen maar met grootschalige veranderingen tot resultaat.

Godshuizenprijs

Dit jaar werd de Godshuizenprijs voor het eerst uitgereikt aan het meest innovatieve zorgproject dat in ketenvorming, samenwerking tussen de instellingen en verhoging van kwaliteit van leven voor cliënten voorziet. Het meest innoverende idee wint een geldbedrag om het project verder te ontwikkelen. De prijs is uitgereikt tijdens de Godshuizenlezing op donderdag 26 juni door J.P. Balkenende. De Godshuizenlezing in het Jeroen Bosch Ziekenhuis gehouden.
De jury bestond dit jaar uit mevrouw Spermon, voorzitter van de cliëntenraad van het JBZ, de heer Schmeetz, huisarts en huisartsbegeleider bij de huisartsenopleiding Universiteit Maastricht, de heer Hein van der Reijden, voormalig bestuurder Zuidzorg en ziekenhuis bestuurder en de heer Hutten, directeur Hutten BV, Catering.

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een groot opleidingsziekenhuis in de regio ’s-Hertogenbosch en de Bommelerwaard. De wortels van het ziekenhuis gaan terug tot 1274. In 2011 is een nieuw ziekenhuis betrokken in ‘s-Hertogenbosch waar een breed palet van voortreffelijke zorg wordt geboden. Daarbij staan vier kernwaarden centraal: veilig, gastvrij, open en vernieuwend. Met ruim 240 medisch specialisten, verdeeld over 29 specialismen, is het Jeroen Bosch Ziekenhuis een topklinisch centrum voor acute en specialistische medische, verpleegkundige en paramedische zorg. Als opleidingsziekenhuis levert het een belangrijke bijdrage aan de opleiding van artsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en andere zorgverleners in Nederland. Bijzondere aandachtsgebieden zijn minimaal invasieve (robot)chirurgie en ketenzorg. Samenwerken met zorgpartners in de regio en in de zorgketen staat bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis bovenaan. ‘Werken uit het hart’ is het devies bij het streven het meest patiëntveilige en patiëntgerichte ziekenhuis van Nederland te zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *