Op donderdag 26 juni organiseert Stichting Godshuizen in samenwerking met het Jeroen Bosch Ziekenhuis de Godshuizenlezing, deze vindt plaats in het Auditorium van het JBZ van 13:30 uur tot 17:00 uur. Na een onderbreking van enkele jaren is de Stichting Godshuizen weer gestart met de organisatie van de Godshuizenlezing. De lezing, met als thema ‘De waarde(n) van zorg’, wordt dit jaar verzorgd door de voormalige minister-president prof. J.P. Balkenende. Dit jaar wordt voor het eerst de Godshuizenprijs uitgereikt voor innovatie in de zorg. 

Stichting Godshuizen is de federatie van instellingen voor de gezondheidszorg, ouderenzorg en welzijnszorg. De Stichting Godshuizen richt zich op het bevorderen van samenwerking en ketenontwikkeling. De historie van de Godshuizen gaat terug tot in de middeleeuwen. Op dit moment nemen de volgende instellingen deel in de Stichting Godshuizen: de Reinier van Arkel groep, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Oosterpoort, Cello, Zorggroep Elde, De Van Neynselgroep, Vivent en BrabantZorg.

Godshuizenprijs

Dit jaar wordt voor het eerst de Godshuizenprijs uitgereikt aan het meest innovatieve zorgproject dat in ketenvorming, samenwerking tussen de instellingen en verhoging van kwaliteit van leven voor cliënten voorziet. Het meest innoverende idee wint een geldbedrag om het project verder te ontwikkelen. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Godshuizenlezing op donderdag 26 juni door J.P. Balkenende. De jury bestaat dit jaar uit mevrouw Spermon, voorzitter van de cliëntenraad van het JBZ, de heer Schmeetz, huisarts en huisartsbegeleider bij de huisartsenopleiding Universiteit Maastricht, de heer Hein van der Reijden, voormalig bestuurder Zuidzorg en ziekenhuis bestuurder en de heer Hutten, directeur Hutten BV, Catering.

De drie genomineerden voor de Godshuizenprijs

‘Lekker in je vel’
Het JBZ bood de gelegenheid om een onderzoek te starten naar het inzetten van een groepscoach als instrument om de leefstijl van het kind met obesitas te verbeteren. Dit project is een programma voor kinderen met obesitas waaraan een effectiviteitstudie is verbonden. Op basis van dit project is zichtbaar geworden wat de consequenties zijn van geschikte deelnemers als de ketensamenwerking niet goed op orde is. Diverse partijen binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben de handen ineen geslagen om tot een goede ketenzorg te komen. De bijdrage en zorg is van de 0e tot de 3e lijn geborgd. Scholen, GGD, Gezondheidscentra, maatschappelijke partners, huisartsen en kinderartsen hebben ieder hun eigen rol in de ketensamenwerking gekregen. Zij zijn hierin gefaciliteerd. Er is gebruik gemaakt van bestaande structuren zodat het doorvoeren van veranderingen werd ervaren als kleine stappen maar met grootschalige veranderingen tot resultaat.

De VrijwilligersAcademie
De vrijwilligersacademie is een samenwerkingsverband van vrijwilligers, studenten en beroepskrachten. Samen bieden zij een educatieprogramma aan voor vrijwilligers, onder de titel ‘VrijwillgersAcademie’. Vrijwilligers krijgen de mogelijkheid om te leren, te ontmoeten en te innoveren waardoor vrijwilligers klaar zijn voor de toekomst die bestaat uit eigen kracht en Welzijn Nieuwe Stijl. Twee van de uitgangspunten van de VrijwilligersAcademie zijn vraaggericht werken en inspelen op de veranderingen. De VrijwilligersAcademie is uniek door de samenwerking met verschillende partijen, een breed aanbod van workshops en vrijwilligers kunnen ervaringen/kennis en ideeën uitwisselen waardoor het vrijwilligerswerk efficiënter en effectiever wordt. De VrijwilligersAcademie richt zich op 6.000 vrijwilligers uit de sectoren Zorg, Welzijn, Buurt- & Wijkwerk en studenten van Avans Hogeschool, sociale studies.

Onderwijs Zorg Combinatie
Onderwijs Zorg Combinatie is een samenwerking tussen Centrum voor kinderen- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof van de Reinier van Arkel groep en Stichting Speciaal Onderwijs de Zwengel. Met de nieuwe Onderwijs Zorg Combinatie is het mogelijk om kinderen en jeugd steeds meer in hun natuurlijke omgeving op te vangen. Er is gekeken naar hoe de samenhang tussen zorg en onderwijs kan optimaliseren aan de hand van passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdzorg. Het betreft dan een onderwijszorgcombinatie die voor zowel financiers, leveranciers, afnemers en andere stakeholders en belangstellenden zich profileren als een eenheid.

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een groot opleidingsziekenhuis op meerdere locaties in de regio ’s-Hertogenbosch en de Bommelerwaard. De wortels van het ziekenhuis gaan terug tot 1274. In 2011 is een nieuw ziekenhuis betrokken in ‘s-Hertogenbosch waar hoogwaardige, brede medisch specialistische en verpleegkundige zorg wordt geboden. Daarbij staan vier kernwaarden centraal: veilig, gastvrij, open en vernieuwend. Met ruim 240 medisch specialisten, verdeeld over 29 specialismen, is het Jeroen Bosch Ziekenhuis een topklinisch centrum voor acute en specialistische zorg. Als opleidingsziekenhuis levert het een belangrijke bijdrage aan de opleiding van artsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en andere zorgverleners in Nederland. Bijzondere aandachtsgebieden zijn minimaal invasieve (robot)chirurgie en ketenzorg. ‘Werken uit het hart’ is het devies bij het streven het meest patiëntveilige en patiëntgerichte ziekenhuis van Nederland te zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *