Uitnodiging aan de pers – Persbericht

Het Bossche project “Lekker in je Vel” op de kaart gezet

 

Op 18 december a.s. ontvangt Burgemeester Rombouts het eerste exemplaar van de publicatie “Op de kaart gezet” uit handen van Henk Smid, directeur van ZonMW. In dit boekje wordt het project “Lekker in je Vel” gepresenteerd als een van de 12 aansprekende voorbeelden van projecten gefinancierd door ZonMW.

U bent uitgenodigd bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn op donderdag 18 december as. van 10:30 tot 11:00 op het Stadhuis.

Het project “Lekker in je Vel” is een gezamenlijke project van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, welzijnsorganisatie Divers, GGD en de gemeente ’s-Hertogenbosch en is uitgevoerd met subsidie van ZonMW uit haar programma Gezonde Slagkracht. Wat maakt dat het project als voorbeeld wordt gezien is dat de aanpak na beëindiging van de ZonMw bijdrage op meerdere fronten vervolg heeft gekregen.

“Lekker in je Vel”, een programma voor kinderen met overgewicht en hun ouders, was onderdeel van het project “Bossche Jeugd in Balans”. Binnen deze aanpak werd ook gewerkt aan de samenwerking tussen onderwijs, jeugdprofessionals en huisartsen en is een wijkaanpak opgezet om de omgeving van kinderen ‘gezonder’ te maken.

Op alle onderdelen zijn door de partners vervolgstappen gezet. Divers en de gemeente zetten coaches in voor “LEFF, een programma voor kinderen en hun ouders gericht op het aanleren van een gezonde leefstijl. Het Obesity Lifestyle Intervention Centre (OLIC) van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), de GGD Hart voor Brabant en de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben onlangs subsidie ontvangen van het ministerie van VWS voor het project “Proeftuin Ketenaanpak”. Hiermee krijgen de partners de mogelijkheid om de wijze van samenwerking op het thema overgewicht tussen de ketenpartners zoals ontwikkeld in de wijk Noord, verder uit te werken. Dit op dusdanige wijze dat ook andere gemeenten deze werkwijze kunnen benutten. Naar verwachting wordt de gemeente Oss op dit onderdeel een samenwerkingspartner. Vanuit de zorgverzekeraars is steeds CZ betrokken geweest. Het resultaat van die samenwerking is terug te zien in de start van de Leefstijlcoach voor kinderen met overgewicht en hun ouders, gefinancierd vanuit de basisverzekering. Dit project loopt ook in enkele andere gemeenten maar alleen in ’s-Hertogenbosch voor kinderen en vanaf april 2015 ook voor jongeren ouder dan 12.

Daarnaast is de gemeente ’s-Hertogenbosch sinds 2014 JOGG-stad. JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht en is een lokale aanpak gericht op het omlaag brengen van het percentage overgewicht onder jongeren (0-19 jaar). In samenwerking met publieke en private partijen, van scholen, sportclubs, jongerencentra en huisartsen tot buurtsupers, werken we aan betere sport-, beweeg- en speelfaciliteiten en meer aandacht voor voeding en het drinken van kraanwater. Want gezond eten en drinken, dagelijks bewegen en sporten moet de gewoonste zaak van de wereld worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *