‘s-Hertogenbosch Proeftuin ketenaanpak overgewicht kinderen
Jeroen Bosch Ziekenhuis, GGD Hart voor Brabant en Gemeente ’s-Hertogenbosch participeren

 

Wetenschapsmagazine FOCUS Jeroen Bosch Ziekenhuis 07, feb.2015 - omslagHet verminderen van overgewicht en obesitas bij kinderen vraagt om een ketenaanpak in de wijk. Vanuit die visie hebben GGD Hart voor Brabant, de gemeente ’s-Hertogenbosch en het Obesity Lifestyle Intervention Centre (OLIC) van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) een succesvolle pilot uitgevoerd in ’s-Hertogenbosch- Noord. Het leverde hen de Godshuizen Innovatieprijs 2014 op én subsidie van het ministerie van VWS om dit project uit te bouwen tot een ‘Proeftuin ketenaanpak overgewicht bij kinderen.’

Pas sinds enkele jaren wordt in Nederland het risico van overgewicht en obesitas bij kinderen breed onderkend. De kinderen die het betreft, ervaren vaak problemen in hun sociale ontwikkeling, door pestgedrag, een negatief zelfbeeld en afnemend zelfvertrouwen. Op latere leeftijd is bij hen de kans op ziektes als diabetes type II, hart- en vatenaandoeningen en bepaalde kankers aanzienlijk. In Nederland hebben 500.000 kinderen overgewicht, waarvan 50.000 obesitas. Een aantal dat – ondanks de groeiende aandacht voor het onderwerp – nog steeds toeneemt.

Lees het artikel over Proeftuin Ketenaanpak (PDF) uit FOCUS JBZ/07, pag.4 en 5

 

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis brengt een eigen wetenschapsmagazine uit, te weten ‘FOCUS JBZ’. Met dit magazine wil het ziekenhuis onder andere huisartsen, artsen in opleiding en collega-ziekenhuizen informeren over ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek binnen zijn muren. Ook voor het bedrijfsleven is dit blad interessant. Vooral omdat het mogelijkheden tot adverteren biedt.
Het magazine heeft vaste rubrieken waarin lopend onderzoek en wetenschappelijke output ter sprake komt. Daarnaast worden door middel van interviews en achtergrondartikelen ook innovatieve projecten en expertisecentra toegelicht. Artsen en verpleegkundigen in opleiding komen in elke editie aan het woord over het onderzoek dat zij in het kader van hun opleiding uitvoeren.
Het magazine verschijnt tweemaal per jaar en wordt onder een brede doelgroep verspreid met een oplage van 3.000 exemplaren.