Obesity Lifestyle Intervention Centre (OLIC) zet de standaard

 

Wetenschapsmagazine FOCUS Jeroen Bosch Ziekenhuis 07, feb.2015 - omslagHet Obesity Lifestyle Intervention Centre (OLIC) zet zich in voor de strijd tegen kinderovergewicht en obesitas. Kinderarts-endocrinoloog in het JBZ, en voorzitter van de Werkgroep overgewicht bij kinderen van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Edgar van Mil, is enthousiast over de wisselwerking tussen het ziekenhuis en de partners daarbuiten.

“Mede door die synergie zet het JBZ de standaard. Als eerste ziekenhuis in Nederland hebben we zorgpaden opgezet die volledig in lijn zijn met de stepped up and matched care van de landelijke Zorgstandaard Obesitas, ontwikkeld door Partnerschap Overgewicht Nederland (PON).”

Lees het artikel over OLIC (PDF) uit FOCUS JBZ/07, pag. 6 en 7

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis brengt een eigen wetenschapsmagazine uit, te weten ‘FOCUS JBZ’. Met dit magazine wil het ziekenhuis onder andere huisartsen, artsen in opleiding en collega-ziekenhuizen informeren over ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek binnen zijn muren. Ook voor het bedrijfsleven is dit blad interessant. Vooral omdat het mogelijkheden tot adverteren biedt.
Het magazine heeft vaste rubrieken waarin lopend onderzoek en wetenschappelijke output ter sprake komt. Daarnaast worden door middel van interviews en achtergrondartikelen ook innovatieve projecten en expertisecentra toegelicht. Artsen en verpleegkundigen in opleiding komen in elke editie aan het woord over het onderzoek dat zij in het kader van hun opleiding uitvoeren.
Het magazine verschijnt tweemaal per jaar en wordt onder een brede doelgroep verspreid met een oplage van 3.000 exemplaren.