Kinderarts en gz-psycholoog bepleiten integrale aanpak overgewicht

‘Als je de leefstijl verandert, volgt het lichaam vanzelf’

KINDERARTS en SAMENLEVING - NVK 2015 februari

Kinderarts Edgar van Mil krijgt van collega’s vaak de vraag : hoe pakken jullie in Den Bosch overgewicht en obesitas bij kinderen aan ?

Samen met gz-psycholoog Arianne Struik ontwikkelde hij een visie hoe kinderen het best geholpen kunnen worden.Verandering van denkpatronen en leefstijl staat daarbij centraal.

Lees het artikel Obesitas en overgewicht (PDF) uit Kinderarts en Samenleving
februari 2015, pag.16 t/m 18
Tekst : Michel van Dijk | Foto’s : Rob Nelisse