NVK symposium: Komt er een richtlijn voor obesitas bij kinderen? Eindelijk!

https://www.nvk.nl/Portals/12/NVK_CONGRESMAG-2018-OPMAAK-DEFC04B-96DPI.pdf
(pagina 14)

SYMPOSIUM: Komt er een richtlijn voor obesitas bij kinderen? Eindelijk!

Voorzitters: Edgar van Mil, kinderarts-endocrinoloog, Jeroen Bosch ziekenhuis, Den Bosch; Erica van den Akker, kinderarts-endocrinoloog, Erasmus MC, Rotterdam

In 2017 is de leidraad Obesitas bij Kinderen en het basismodel Ketenaanpak overgewicht bij kinderen gepubliceerd waarin de basis wordt gelegd voor een integrale aanpak verspreid over het sociale en zorgdomein. Beide documenten vormen de basis van de toekomstige richtlijn Obesitas bij Kinderen. In deze nieuwe richtlijn is de rol van de kinderarts als schakel tussen de diverse domeinen cruciaal, zeker gezien intensievere toekomstige interventies zoals farmacotherapie en bariatrische chirurgie. In dit symposium willen we inzicht geven in de diverse rollen van de kinderarts en met het publiek in discussie gaan in welk gevallen intensivering nodig is.

Ondanks alle huidige standaarden en modellen is een nieuwe richtlijn hard nodig Edgar van Mil, kinderarts-endocrinoloog, Jeroen Bosch ziekenhuis, Den Bosch

Eindelijk een landelijke leidraad! Erica van den Akker, kinderarts-endocrinoloog, Erasmus MC, Rotterdam

Is er plaats voor “metabole chirurgie” in de behandeling van morbide obese kinderen? Anita Vreugdenhil, kinderarts-MDL, MUMC+, Maastricht

Wat zijn de indicaties voor klinische opname ten behoeve van observatie, diagnostiek en behandeling? Steven Hustinx, kinderarts, MEREM, Hilversum

Discussie aan de hand van prikkelende stellingen Saskia Bouma, kinderarts, VUmc, Amsterdam; Ines von Rosenstiel, kinderarts, Rijnstate ziekenhuis, Arnhem