RISICOFACTOREN EERSTE DUIZEND DAGEN

Overgewicht op jonge leeftijd is een kwaal van deze tijd. Dr. Edgar van Mil, werkzaam in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, pleit voor meer aandacht hiervoor tijdens de zwangerschap en direct na de geboorte. “Juist in de eerste duizend dagen gebeurt er van alles met de stofwisseling.” 

 

Als een kind in de eerste weken na de geboorte snel in gewicht toeneemt, is dat volgens Van Mil een teken om het extra goed in de gaten te houden.
“Dit betekent dat de JGZ-wereld de risicofactoren goed in beeld moet hebben. Zo speelt het gewicht van de moeder voor de zwangerschap al een grote rol. Hetzelfde geldt voor gewichtstoename tijdens de zwangerschap, anders dan door de groei van de baby mag worden verwacht. Diabetes vergroot eveneens de kans op een hoger gewicht, zelfs al bij de geboorte. Ook dysmatuur geboren kinderen hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van obesitas.”

 

‘Hang niet vast aan het idee dat jij als professional weet wat het beste is’

 

Informeren en begeleiden

Van Mil geeft aan dat het ontwikkelen van overgewicht vaak een multifactorieel geheel is. “Daarom is juist in die vroege periode goede informatievoorziening aan de aanstaande ouders van groot belang. Hetzelfde geldt voor adequate begeleiding in de eerste levensjaren. Belangrijk aandachtspunt is dat ouders dat zelf beseffen. Hang dus niet vast aan het idee dat jij als professional weet wat het beste is. Ouders ervaren al snel dat het consultatiebureau zich overal mee bemoeit, waardoor ze het gevoel kunnen krijgen het helemaal niet goed te doen. Daarom moet je ouders veel eerder en beter informeren over de risico’s. Zij moeten consultatiebureaus zien als plekken waar nuttige informatie te halen is en niet als een controlerende partij omdat zij het niet goed doen.


Boek

Belangrijk is voor Van Mil dat ouders en kinderen door veel psycho-educatie de eigenaar van het probleem overgewicht worden. Pas dan kan een gezamenlijk plan van aanpak worden opgesteld, op maat en afgestemd op het gezin. Van Mil heeft samen met ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut Arianne Struik een boek hierover geschreven ‘Overgewicht en obesitas bij kinderen’, dat professionals en ouders veel informatie geeft en helpt bij het samenstellen van een individueel plan voor een gezin. De ondertitel is veelzeggend: ‘Verder kijken dan de kilo’s.

 

Bekijk deze publicatie (PDF)