Goed eten is voor jonge kinderen een bron van veiligheid en hechting. Problemen op dit vlak kunnen de ontwikkeling ernstig beïnvloeden. Helaas kampen steeds meer peuters en kleuters met eetproblemen. Het Congres ‘Eetproblemen bij jonge kinderen’ op 7 juni 2017 zoemt in op oorzaken, gevolgen en handelingsperspectieven. 

Moeizaam eten heeft grote invloed op de ouder-kindrelatie. Het is dan ook niet vreemd dat bij veel ouders gevoelens van wanhoop ontstaan als hun kind niet goed eet. Maar wanneer is eetgedrag normaal en wanneer is specialistische hulp nodig? Wat zijn veel voorkomende oorzaken rondom eetproblematiek bij jonge kinderen en wat zijn zinvolle handelingsperspectieven voor ouders en hulpverleners? Experts uit wetenschap en praktijk zullen een antwoord geven tijdens dit congres, een initiatief van het Euregionaal Congresburo en Vakblad Vroeg.

Het congres vindt plaats op woensdag 7 juni in Eindhoven. Deelnemers hebben aan het eind van de congresdag kennis van de meest recente wetenschappelijke stand van zaken op het gebied van eetproblemen bij jonge kinderen. Signalering gekoppeld aan toepasbare interventies zullen eveneens de revue passeren.

In deelsessieronde  2 :
Dr. Edgar van Mil (Jeroen Bosch Ziekenhuis) – Obesitas en overgewicht bij jonge kinderen
Overgewicht op jonge leeftijd is een kwaal van deze tijd. Dwingen, straffen of belonen werken vaak averechts. Inzetten op een geïntegreerde aanpak, met ouders in de hoofdrol, is effectiever. Hoe en wanneer kunnen professionals hier gebruik van maken?

 

Klik voor meer informatie of download het programma (PDF)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *