Groepscoaching effectief bij aanpak overgewicht

Jeroen Bosch Ziekenhuiz – woensdag 13 mei 2015

‘Groepscoaching is een effectieve methode om duurzaam tot verlies van overgewicht te komen.’ Dat zei kinderarts-endocrinoloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), Edgar van Mil, op het symposium Overgewicht bij kinderen: de weg naar een integrale aanpak, van 12 mei jl. Tijdens de door het Obesity Lifestyle Intervention Centre (OLIC)* van het JBZ georganiseerde bijeenkomst, presenteerde Van Mil de resultaten van zijn in 2009 gestarte project ‘Lekker in je vel’.

Groepscoaching als efficiënte leefstijlinterventie. Van Mil onderstreepte zijn belangrijkste conclusie met cijfers. Bijvoorbeeld door aan te geven dat ook na een tijdspanne van 21 maanden het verlies van overgewicht groter bleef bij de kinderen die met groepscoaching waren behandeld. Bovendien scoorde deze groep beter op het cardiometabool risicoprofiel (o.a. kans op diabetes mellitus en hart- en vaatziekten). Vooral bij meisjes sorteerde de aanpak veel effect. Zij verloren het meeste overgewicht en voelen zich daar het meest fit en energiek bij. Jongens die groepscoaching kregen gaven aan minder last te hebben van pesten, ze voelden zich blijer en thuis meer ondersteund.

Ondertekening Ambitieverklaring
Lekker in je vel is gezinsgericht en heeft als doel selfmanagement en empowerment van kind/gezin, om te komen tot een duurzame verbetering van leefstijlverandering. Het initiatief van Van Mil is eind 2014 uitgevloeid in het stadsbrede ‘Proeftuin ketenaanpak overgewicht bij kinderen’. De Proeftuin, ondersteund door het ministerie van VWS, gaat voort op de ingeslagen weg: gezond gewicht is het streven, leefstijlverandering het primaire middel daarvoor. Een aanpak die niet thuishoort in het ziekenhuis maar in de wijk.

Proeftuin-partners, directeur GGD Hart voor Brabant, Karin van Esch; wethouder gemeente ’s-Hertogenbosch, Paul Kagie; en RBV-lid Paul Langenbach, namens het Obesity Lifestyle Intervention Centre (OLIC) van het JBZ, zetten op het symposium hun handtekening onder een gezamenlijke ambitieverklaring. Jaap Seidell en Paul Rosenmöller vertegenwoordigden hierbij de landelijk betrokken partners Partnerschap Overgewicht Nederland en Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht.

Huisartsenmodule
Een van de tools die recent ontwikkeld zijn binnen ‘De Proeftuin’ is de Huisartsenmodule. Projectmanager Marian Sijben gaf uitleg over deze module die de rol en positie van de huisarts beschrijft binnen de ketenzorg rondom overgewicht bij kinderen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat kinderartsen steeds minder kinderen met overgewicht op hun spreekuur gaan zien. Waar mogelijk zoekt de ziekenhuiszorg aansluiting in de wijk en treedt zij op als adviseur van professionals in de eerstelijn en de jeugdgezondheidszorg. Als het nodig is, leveren expertisecentra zoals JBZ/OLIC* multidisciplinaire klinische topzorg op maat.

Download het programma (PDF)

*Het Obesity Lifestyle Intervention Centre (OLIC) van het JBZ zet zich in voor de strijd tegen kinderovergewicht en obesitas. Klinische zorg, product- en therapieontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling zijn daarbij met elkaar verbonden.