FEB 2015 – Artikel ‘Ketenaanpak’ in FOCUS JBZ/07, wetenschapsmagazine Jeroen Bosch Ziekenhuis

‘s-Hertogenbosch Proeftuin ketenaanpak overgewicht kinderen Jeroen Bosch Ziekenhuis, GGD Hart voor Brabant en Gemeente ’s-Hertogenbosch participeren   Het verminderen van overgewicht en obesitas bij kinderen vraagt om een ketenaanpak in de wijk. Vanuit die visie hebben GGD Hart voor Brabant, de gemeente ’s-Hertogenbosch en het Obesity Lifestyle Intervention Centre (OLIC) van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) een succesvolle pilot uitgevoerd in ’s-Hertogenbosch- […]

FEB 2015 – Artikel ‘Obesitas en overgewicht’ in NVK Kinderarts en Samenleving

Kinderarts en gz-psycholoog bepleiten integrale aanpak overgewicht ‘Als je de leefstijl verandert, volgt het lichaam vanzelf’ Kinderarts Edgar van Mil krijgt van collega’s vaak de vraag : hoe pakken jullie in Den Bosch overgewicht en obesitas bij kinderen aan ? Samen met gz-psycholoog Arianne Struik ontwikkelde hij een visie hoe kinderen het best geholpen kunnen […]