WEEK 17 – Spreker op Periodieke Conferentie Kindergeneeskunde

Edgar van Mil is spreker op de Periodieke Conferentie Kindergeneeskunde op 23 maart 2015 in het Amalia Kinderziekenhuis RaboudUMC te Nijmegen.   De afdeling Kindergeneeskunde van het RadboudUMC organiseert in samenwerking met haar opleidingspartners viermaal per jaar de Periodieke Conferentie Kindergeneeskunde. De conferentie van 23 maart 2015 heeft als titel; “Niet morgen maar nu: Cardiovasculair risicomanagement”. […]

WEEK 10 – Artikel in Stadsblad ‘s-Hertogenbosch

Succesvolle aanpak overgewicht kind Overgewicht bij kinderen kan succesvol worden aangepakt en hoeft niet ingewikkeld te zijn.   ‘s- Hertogenbosch | van de redactie Dit stellen kinderarts-endocrinoloog Edgar van Mil van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en ontwikkelingspsycholoog-systeemtherapeut Arianne Struik in hun boek ‘Overgewicht en obesitas bij kinderen’. Samen ontwikkelden zij een unieke aanpak waarin de lichamelijke en geestelijke aspecten van overgewicht bij kinderen geïntegreerd aan bod komen en kind en ouder centraal komen […]

MRT 2015 – Artikel in GZ-Psychologie

Leefstijl veranderen bij kinderen met overgewicht is maatwerk Boekbeschrijving : Michel van Dijk, journalist Op 5 maart 2015 verscheen het boek Overgewicht en obesitas bij kinderen, geschreven door Edgar van Mil en Arianne Struik, respectievelijk kinderarts en GZ-psycholoog. Van Mil en Struik pleiten voor een integrale aanpak van overgewicht en obesitas. Het accent ligt daarbij […]

MRT 2015 – Artikel in Medisch Contact themanummer Kindergeneeskunde

Artikel : Vak in beweging | Veranderingen die de kinderarts te wachten staan Door : Prof. dr. Bert Bos | kinderarts-intensivist niet-praktiserend, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (Niet de ziekte, maar) het zieke kind centraal   De kindergeneeskundige zorg is de afgelopen decennia onherkenbaar veranderd. Het is een vak met toekomst, maar dan moet de kinderarts […]

Week 10 – Boekpresentatie op 5 maart

Op donderdag 5 maart zal het boek ‘ Overgewicht en Obesitas bij Kinderen ‘ worden gepresenteerd. Samen met Arianne Struik ben ik ervan overtuigd dat het mogelijk is om overgewicht bij kinderen succesvol aan te pakken en dat dit niet ingewikkeld hoeft te zijn. In veel situaties zijn geen gespecialiseerde artsen of psychologen nodig en kunnen ouders […]

WEEK 09 – Persbericht Uitgeverij Boom

Het boek “Overgewicht en obesitas bij kinderen” is in de webshop van Uitgeverij Boom verschenen ! Overgewicht en obesitas ontstaan door aanleg, leefstijl en omgevingsinvloeden. In dit boek worden wetenschap en praktijk in begrijpelijke taal omgezet naar een gestructureerde aanpak op lichamelijk, psychologisch en systemisch gebied. Met assessmenttools en werkbladen kunnen professionals in het zorgteam […]

WEEK 08 – Persbericht over ‘Proeftuin ketenaanpak overgewicht bij kinderen’

“Een gezonde leefstijl bij de jeugd, en dus ook een gezond gewicht, is een prioriteit van VWS. De sleutel voor succes hierop ligt vooral bij de lokale partners en kan alleen gevonden worden door intensieve samenwerking. Samenwerking tussen partners in de keten, maar ook in de vorm van kennisuitwisseling met derden. De aanpak van ’s-Hertogenbosch […]

FEB 2015 – Artikel ‘OLIC’ in FOCUS JBZ/07, wetenschapsmagazine Jeroen Bosch Ziekenhuis

Obesity Lifestyle Intervention Centre (OLIC) zet de standaard   Het Obesity Lifestyle Intervention Centre (OLIC) zet zich in voor de strijd tegen kinderovergewicht en obesitas. Kinderarts-endocrinoloog in het JBZ, en voorzitter van de Werkgroep overgewicht bij kinderen van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Edgar van Mil, is enthousiast over de wisselwerking tussen het ziekenhuis en […]