WEEK 10 – Artikel in Stadsblad ‘s-Hertogenbosch

Succesvolle aanpak overgewicht kind Overgewicht bij kinderen kan succesvol worden aangepakt en hoeft niet ingewikkeld te zijn.   ‘s- Hertogenbosch | van de redactie Dit stellen kinderarts-endocrinoloog Edgar van Mil van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en ontwikkelingspsycholoog-systeemtherapeut Arianne Struik in hun boek ‘Overgewicht en obesitas bij kinderen’. Samen ontwikkelden zij een unieke aanpak waarin de lichamelijke en geestelijke aspecten van overgewicht bij kinderen geïntegreerd aan bod komen en kind en ouder centraal komen […]

MRT 2015 – Artikel in GZ-Psychologie

Leefstijl veranderen bij kinderen met overgewicht is maatwerk Boekbeschrijving : Michel van Dijk, journalist Op 5 maart 2015 verscheen het boek Overgewicht en obesitas bij kinderen, geschreven door Edgar van Mil en Arianne Struik, respectievelijk kinderarts en GZ-psycholoog. Van Mil en Struik pleiten voor een integrale aanpak van overgewicht en obesitas. Het accent ligt daarbij […]

MRT 2015 – Artikel in Medisch Contact themanummer Kindergeneeskunde

Artikel : Vak in beweging | Veranderingen die de kinderarts te wachten staan Door : Prof. dr. Bert Bos | kinderarts-intensivist niet-praktiserend, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (Niet de ziekte, maar) het zieke kind centraal   De kindergeneeskundige zorg is de afgelopen decennia onherkenbaar veranderd. Het is een vak met toekomst, maar dan moet de kinderarts […]

FEB 2015 – Artikel ‘Ketenaanpak’ in FOCUS JBZ/07, wetenschapsmagazine Jeroen Bosch Ziekenhuis

‘s-Hertogenbosch Proeftuin ketenaanpak overgewicht kinderen Jeroen Bosch Ziekenhuis, GGD Hart voor Brabant en Gemeente ’s-Hertogenbosch participeren   Het verminderen van overgewicht en obesitas bij kinderen vraagt om een ketenaanpak in de wijk. Vanuit die visie hebben GGD Hart voor Brabant, de gemeente ’s-Hertogenbosch en het Obesity Lifestyle Intervention Centre (OLIC) van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) een succesvolle pilot uitgevoerd in ’s-Hertogenbosch- […]

FEB 2015 – Artikel ‘OLIC’ in FOCUS JBZ/07, wetenschapsmagazine Jeroen Bosch Ziekenhuis

Obesity Lifestyle Intervention Centre (OLIC) zet de standaard   Het Obesity Lifestyle Intervention Centre (OLIC) zet zich in voor de strijd tegen kinderovergewicht en obesitas. Kinderarts-endocrinoloog in het JBZ, en voorzitter van de Werkgroep overgewicht bij kinderen van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Edgar van Mil, is enthousiast over de wisselwerking tussen het ziekenhuis en […]

FEB 2015 – Artikel ‘Obesitas en overgewicht’ in NVK Kinderarts en Samenleving

Kinderarts en gz-psycholoog bepleiten integrale aanpak overgewicht ‘Als je de leefstijl verandert, volgt het lichaam vanzelf’ Kinderarts Edgar van Mil krijgt van collega’s vaak de vraag : hoe pakken jullie in Den Bosch overgewicht en obesitas bij kinderen aan ? Samen met gz-psycholoog Arianne Struik ontwikkelde hij een visie hoe kinderen het best geholpen kunnen […]