Week 10 – Boekpresentatie op 5 maart

Op donderdag 5 maart zal het boek ‘ Overgewicht en Obesitas bij Kinderen ‘ worden gepresenteerd. Samen met Arianne Struik ben ik ervan overtuigd dat het mogelijk is om overgewicht bij kinderen succesvol aan te pakken en dat dit niet ingewikkeld hoeft te zijn. In veel situaties zijn geen gespecialiseerde artsen of psychologen nodig en kunnen ouders […]

WEEK 09 – Persbericht Uitgeverij Boom

Het boek “Overgewicht en obesitas bij kinderen” is in de webshop van Uitgeverij Boom verschenen ! Overgewicht en obesitas ontstaan door aanleg, leefstijl en omgevingsinvloeden. In dit boek worden wetenschap en praktijk in begrijpelijke taal omgezet naar een gestructureerde aanpak op lichamelijk, psychologisch en systemisch gebied. Met assessmenttools en werkbladen kunnen professionals in het zorgteam […]

WEEK 08 – Persbericht over ‘Proeftuin ketenaanpak overgewicht bij kinderen’

“Een gezonde leefstijl bij de jeugd, en dus ook een gezond gewicht, is een prioriteit van VWS. De sleutel voor succes hierop ligt vooral bij de lokale partners en kan alleen gevonden worden door intensieve samenwerking. Samenwerking tussen partners in de keten, maar ook in de vorm van kennisuitwisseling met derden. De aanpak van ’s-Hertogenbosch […]

FEB 2015 – Artikel ‘Ketenaanpak’ in FOCUS JBZ/07, wetenschapsmagazine Jeroen Bosch Ziekenhuis

‘s-Hertogenbosch Proeftuin ketenaanpak overgewicht kinderen Jeroen Bosch Ziekenhuis, GGD Hart voor Brabant en Gemeente ’s-Hertogenbosch participeren   Het verminderen van overgewicht en obesitas bij kinderen vraagt om een ketenaanpak in de wijk. Vanuit die visie hebben GGD Hart voor Brabant, de gemeente ’s-Hertogenbosch en het Obesity Lifestyle Intervention Centre (OLIC) van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) een succesvolle pilot uitgevoerd in ’s-Hertogenbosch- […]

FEB 2015 – Artikel ‘OLIC’ in FOCUS JBZ/07, wetenschapsmagazine Jeroen Bosch Ziekenhuis

Obesity Lifestyle Intervention Centre (OLIC) zet de standaard   Het Obesity Lifestyle Intervention Centre (OLIC) zet zich in voor de strijd tegen kinderovergewicht en obesitas. Kinderarts-endocrinoloog in het JBZ, en voorzitter van de Werkgroep overgewicht bij kinderen van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Edgar van Mil, is enthousiast over de wisselwerking tussen het ziekenhuis en […]

FEB 2015 – Artikel ‘Obesitas en overgewicht’ in NVK Kinderarts en Samenleving

Kinderarts en gz-psycholoog bepleiten integrale aanpak overgewicht ‘Als je de leefstijl verandert, volgt het lichaam vanzelf’ Kinderarts Edgar van Mil krijgt van collega’s vaak de vraag : hoe pakken jullie in Den Bosch overgewicht en obesitas bij kinderen aan ? Samen met gz-psycholoog Arianne Struik ontwikkelde hij een visie hoe kinderen het best geholpen kunnen […]

WEEK 50 – Persbericht project ‘Lekker in je vel’

Uitnodiging aan de pers – Persbericht Het Bossche project “Lekker in je Vel” op de kaart gezet   Op 18 december a.s. ontvangt Burgemeester Rombouts het eerste exemplaar van de publicatie “Op de kaart gezet” uit handen van Henk Smid, directeur van ZonMW. In dit boekje wordt het project “Lekker in je Vel” gepresenteerd als […]

WEEK 26 – Ketenaanpak overgewicht kinderen ‘s-Hertogenbosch wint Godshuizen innovatieprijs

Het project Ketenaanpak overgewicht voor kinderen van 4 tot 12 jaar heeft de Innovatieprijs van de Stichting Godshuizen gewonnen. Deze prijs werd in ontvangst genomen door kinderarts Edgar van Mil (JBZ) uit handen van prof. mr. dr. J.P. Balkende. De prijs is een enorme waardering voor de verschillende partners die deelnemen aan het project. De […]