WEEK 11 – Symposium ‘Preconceptie – Zorg nu voor later’

Sinds enkele decennia is de verloskundige zorg uitgebreid van aandacht gericht op de zwangerschap en bevalling naar de periode daarvóór: de preconceptie zorg. Het tijdig opsporen van risico’s voor de aanstaande moeder en het ongeboren kind krijgt meer aandacht. Tijdens dit symposium komen alle aspecten van preconceptiezorg onder de aandacht. Preconceptiezorg is namelijk meer dan alleen de […]

WEEK 02 – Workshop door Edgar en Arianne op 12 januari 2017 in Amersfoort

In de media is wekelijks aandacht voor overgewicht bij kinderen en men wordt bedolven met adviezen, diëten en manieren om overgewicht aan te pakken. Van de jeugdgezondheidszorg en de huisarts wordt in toenemende mate de spilfunctie in de netwerkzorg rondom het kind met overgewicht verwacht. Maar wat is er nu eigenlijk wetenschappelijk onderbouwd? En hoe […]

WEEK 46 – Symposium ‘Samenwerken zonder stigma’

De partners van de Bossche Proeftuin Ketenaanpak overgewicht bij kinderen bieden alle betrokkenen en relaties een symposium aan om hen mee te nemen in de impact van (onbewuste) gedachten en houding van professionals op de relatie met het gezin waarbij sprake is van overgewicht bij een kind. Door onder ogen durven te zien dat ieder […]

WEEK 25 – Workshop door Edgar en Arianne op 23 juni in Amersfoort

In de media is wekelijks aandacht voor overgewicht bij kinderen en men wordt bedolven met adviezen, diëten en manieren om overgewicht aan te pakken. Van de jeugdgezondheidszorg en de huisarts wordt in toenemende mate de spilfunctie in de netwerkzorg rondom het kind met overgewicht verwacht. Maar wat is er nu eigenlijk wetenschappelijk onderbouwd? En hoe […]

WEEK 15 “Lezing Gezonde Jeugd in een Gezonde Stad”

Almere richt zich de komende jaren op het verbinden en versterken van alle  projecten en activiteiten in haar gemeente op het gebied van gezond gewicht en gezonde leefstijl onder de jeugd. Het programma gaat  onderzoek en informatie rondom de gezonde jeugd beter bundelen. Op het programma  ‘Gezonde Jeugd in een Gezonde Stad’ van  14 april staan drie interessante sprekers […]

WEEK 50 – Workshop door Edgar en Arianne op 10 december in Amersfoort

In de media is wekelijks aandacht voor overgewicht bij kinderen en men wordt bedolven met adviezen, diëten en manieren om overgewicht aan te pakken. Van de jeugdgezondheidszorg en de huisarts wordt in toenemende mate de spilfunctie in de netwerkzorg rondom het kind met overgewicht verwacht. Maar wat is er nu eigenlijk wetenschappelijk onderbouwd? En hoe […]

WEEK 42 – Agrifood en Gezondheid

Agrifood is een van de landelijke topsectoren. Nederland is de tweede exporteur ter wereld van agrifood producten. Brabant levert daar een grote bijdrage aan. Er zijn 3.600 bedrijven die zich direct bezighouden met de productie van eten. Samen zijn ze goed voor 23 miljard euro bruto regionaal product en exporteren ze voor 4,3 miljard euro. In Brabant […]

WEEK 41/42 – 11 okt 2015 eerste World Obesity Day

The success of ‘cause’ days in bringing issues into the media spotlight is well-established.  They present an almost guaranteed hook for media attention and opportunities for engaging the public and raising awareness. Securing such days requires strong consensus on the need, and advocacy for official recognition. Ensuring effectiveness requires resources at the grassroots level.  There […]